Podzimní výlet do Písečné

Podzimní výlet do Písečné

V úterý 9. září 2014 vyrazili uživatelé a pracovnice Denního stacionáře Šimon na výlet do Písečné. Hlavní motivací poznávacího výletu do blízkého okolí bylo přání jednoho našeho uživatele na vozíčku vyzkoušet si jízdu autobusem.

Výlet do Bílé Vody

Výlet do Bílé Vody

Dopoledne 3. září 2014 jsme se vydali s klienty Domova pokojného stáří sv. Františka autem na výlet do Bílé Vody. Naším cílem byla exkurze do „hostiárny“. V podniku Unita s.r.o. se nás ujal Ing. Uhlíř, který nás zařízením prováděl a ukázal nám výrobu hostií a lázeňských oplatků.

Přespávání ve stacionáři

Přespávání ve stacionáři

Jako každý rok i letos probíhalo v Denním stacionáři Šimon velké těšení na tento den… Průběh celého dne byl trochu závislý na počasí, ale nakonec jsme vymysleli suchou i mokrou variantu a mohli jsme být klidní.

Předváděcí akce ve Vývařovně

Předváděcí akce ve Vývařovně

Ve čtvrtek 21. 8. 2014 proběhla v odpoledních hodinách v kuchyni Vývařovny AVE předváděcí akce. Kuchař Jan Slavík předvedl personálu některé výrobky od firmy Dr. Oetker.

Pěstujeme zeleninu i květiny

Pěstujeme zeleninu i květiny

Naši uživatelé většinou doma obhospodařovali zahrady nebo pole. Práce na polnostech jim zabírala velkou část dne a byli na ni zvyklí. Proto jsme se rozhodli, že jim na našem charitním dvorku zřídíme malou zahrádku.

Grandík Charity Český Těšín je připraven pomoci

Grandík Charity Český Těšín je připraven pomoci

Charita Český Těšín přichází s novým projektem – systémem malých grantů nazvaným Grandík. K rozdělení mezi potřebné je pro letošek připraveno 80 tis. Kč. O finanční příspěvek je možné požádat do listopadu tohoto roku.

Sportovní turnaj v Kobylé

Dne 21. srpna 2014 se uskutečnil sportovní den pro seniory, pořádaný Domovem důchodců v Kobylé nad Vidnavkou. Zúčastnili  se ho také klienti našich domovů - Domova pokojného stáří sv. Hedviky a Charitního domu sv. Anežky. O tom, jak si naše družstva v Kobylé vedla, si můžete přečíst dále v článku.  

Pečení v CHD sv. Anežky

Pečení v CHD sv. Anežky

Občas mají klienti Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě chuť na něco, co byli zvyklí si připravovat doma. Proto čas od času zkouší upéct nějakou dobrotu.

Léto v DPS sv. Františka

Léto v DPS sv. Františka

Ani v prázdninové dny jsme u nás v DPS sv. Františka nezaháleli. Vyrazili jsme na pouť, zúčastnili se turnaje v minigolfu a také mezi nás zavítala paní terapeutka se psy.

Přednáška v domově

Přednáška v domově

S úderem 14 hodiny začala v úterý 12. 8. 2014 v Charitním domě pokojného stáří přednáška pro klienty se zdravou tématikou. Tentokrát nás navštívila paní RNDr. Eva Holubová, která pravidelně přispívá svými články do magazínu Lékárna.