Tříkrálová sbírka pomáhá

Tříkrálová sbírka pomáhá

Již tradičně jsou prostředky z Tříkrálové sbírky určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům nebo jinak potřebným lidem, a co je podstatné - pomáhají převážně v regionu, kde se koleduje. Výtěžek letošní sbírky na Jesenicku činil 489.915 Kč, z toho 324.124,- Kč bylo určeno na podporu projektů Charity Javorník. A kde peníze z "tříkrálovky" pomohly?

Ocenění biskupa přijali také charitní pracovníci

Ocenění biskupa přijali také charitní pracovníci

Slavnost svaté Hedviky se již po páté stala příležitostí k poděkování těm, kteří se aktivně zapojují do života diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz v pátek 16. 10. odměnil pamětním listem a medailí sv. Hedviky sedmadvacet mužů a žen. V seznamu najdeme také devět charitních pracovníků.

Den Charity

Den Charity

27. září slaví církev památku sv. Vincence z Pauly, kněze, který zasvětil život prací pro chudé, a který je patronem charitních zařízení. Tento den byl také oficiálně vyhlášen jako Den Charity. Každoročně se kolem tohoto data konají v místních Charitách různé akce jako koncerty, výstavy, exkurze atd. Také my se pravidelně připojujeme a pořádáme Dny otevřených dveří. O tom, jak probíhaly ty letošní, se můžete dočíst dále v článku.

Výpomoc v DPS sv. Františka

Výpomoc v DPS sv. Františka

V letošním roce nás v Domově pokojného stáří sv. Františka již dvakrát navštívila jedna z terapeutických komunit z Bílé Vody. Vždy, když k nám mladí muži a ženy přijdou, zůstane po nich u nás velký kus odvedené práce.

Jít či nejít: Syřané si kladou zásadní otázku

Jít či nejít: Syřané si kladou zásadní otázku

Na ostrov Lesbos přicházejí každý den tisíce lidí. Jsou součástí vlny čítající nejméně 430 tisíc uprchlíků a migrantů, kteří na cestě do Evropy překročili středozemní moře na provizorních lodích vypravovaných pašeráky lidí. Registrují se zde před nástupem na trajekt do Atén a následnou cestou dále do Evropy. Potřebují přístřeší, jídlo, informace i zdravotní pomoc. Řecká Charita poskytuje podložky, spací pytle a další pomoc na ostrovech Lesbos, Kos, Chios, v Aténách i na hranicích s Makedonií.

Co se děje v DPS sv. Františka

Co se děje v DPS sv. Františka

U nás v Domově pokojného stáří sv. Františka se stále něco děje. Kromě tradičních pondělních kavárniček jsme se např. zúčastnili Pouti národů, navštívili jsme výstavu, ale také jsme oslavili svátek našeho patrona sv. Františka.

Charita spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty

Charita spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty

Uprchlíci z válkou zmítaných zemí míří do Evropy, přicházejí vyčerpaní a doslova s holýma rukama. Mnohým z našich spoluobčanů není jejich osud lhostejný a rádi by ke zlepšení neradostného údělu migrantů něčím přispěli. Charita ČR připravila z popudu České biskupské konference elektronickou databázi, kde mohou lidé nabízet svoji pomoc ve formě ubytování, materiální či dobrovolné výpomoci.

Rozloučení s létem

Rozloučení s létem

Ve středu 16. září jsme se s uživateli DPS sv. Hedviky dohodli, že se s létem rozloučíme formou posezení u opékání buřtů. Využili jsme krásného počasí, které nám tento týden přichystal. S létem se přišli rozloučit téměř všichni uživatelé.

Na olympiádě v Javorníku

Na olympiádě v Javorníku

Ve středu 9. září se uživatelé DPS sv. Hedviky zúčastnili v Domově pro seniory v Javorníku 3. ročníku olympiády – sportovních her pro seniory. Her se zúčastnilo celkem sedm družstev z blízkého i dalekého okolí.

Krize má řešení, toto je od sdružení Caritas Europa

Krize má řešení, toto je od sdružení Caritas Europa

Evropští představitelé pravděpodobně nejvíce podcenili pravé příčiny migrace. Po celá desetiletí riskovali migranti a žadatelé o azyl v pravidelných vlnách své životy při nebezpečných cestách do Evropské unie. Dorazili ze západní Afriky na Kanárské ostrovy, na španělské enklávy v Ceutě a Melille; od libyjských břehů k břehům Lampedusy a Malty a nyní stovky tisíc lidí zamířily přes Turecko do Řecka a Bulharska. Tak začíná prohlášení Caritas Europa k otázce současné migrační krizi v Evropě.