Nespravedlivý systém financování sociálních služeb poškozuje celou naši společnost

Nespravedlivý systém financování sociálních služeb poškozuje celou naši společnost

Ačkoli se stále více našich spoluobčanů dostává z důvodu stáří, nemoci či kvůli ztrátě zaměstnání, dluhům a rozvodu manželství do tíživé životní situace, nejsou neziskové organizace, které jim z osobních trablů pomáhají, sami řádně zabezpečeny a jejich zaměstnanci žijí často v napětí a nejistotě. Na tento rozpor, zapříčiněný současným dotačním systémem, upozornil 3. března ředitel Charity ČR Lukáš Curylo při setkání s premiérem České republiky Bohuslavem Sobotkou.

MDŽ v Charitním domě sv. Anežky

MDŽ v Charitním domě sv. Anežky

Letošní MDŽ jsme si v CHD sv. Anežky ve Vidnavě opravdu užily. Pro uživatelky jsme nakoupily krásné žluté tulipány a společně s přáním všeho dobrého jsme je rozdaly jednotlivým ženám.

Hudební odpoledne v DPS sv. Hedviky

Hudební odpoledne v DPS sv. Hedviky

Ve čtvrtek 18. 2. 2016 poprvé navštívili Domov pokojného stáří sv. Hedviky muzikanti - v dnešní době s takřka neobvyklými a moc nepoužívanými hudebními nástroji: heligonkou a ozembuchem. Tato příjemná návštěva k nám přijela až z dalekého Podřipska. Dva pánové patřící k hudební skupině Vivasong Víti Vávry si pro nás připravili dvouhodinový hudební program s názvem „Pod tou naší starou lípou“, ve kterém zazněl široký repertoár staročeských lidových písní.

Diecézní charita ostravsko-opavská se rozrostla o další charitu

Diecézní charita ostravsko-opavská se rozrostla o další charitu

Diecézní charita ostravsko-opavská se rozrostla o další charitu, v Moravskoslezském kraji a Jesenicku jich pomáhá už osmnáct. Včera ve večerních hodinách byla v Malé Morávce slavnostně otevřena nová Charita sv. Martina, jejíž vznik je reakcí na nedostatek sociálně zdravotních služeb v této části regionu. Významný krok k jejich dostupnosti podpořila svou účastí ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Lidé Tříkrálové sbírce důvěřují, rekordní výtěžek pomůže místním lidem

Lidé Tříkrálové sbírce důvěřují, rekordní výtěžek pomůže místním lidem

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky na území Moravskoslezského kraje a části Jesenicka překonal ten loňský o téměř jeden milion korun. Stalo se tak i navzdory negativní kampani, která se proti ní vzedmula. Dárci tak ukázali, že pomáhat chtějí a ví také komu. Patří jim za to velký dík.

Také letos byla tříkrálová koleda rekordní

Také letos byla tříkrálová koleda rekordní

Ve čtvrtek 21. ledna skončilo v Charitě Javorník otevírání a počítání tříkrálových pokladniček. Ve 23 obcích Jesenicka vykoledovali tříkráloví koledníci rekordní částku, a to 534.933,- Kč. Výtěžek sbírky je ve srovnání s loňským rokem o 45.018,- Kč vyšší.

Do ulic vyrazili koledníci, Tříkrálová sbírka opět pomůže místním lidem

Do ulic vyrazili koledníci, Tříkrálová sbírka opět pomůže místním lidem

V první půli ledna se budou obyvatelé Moravskoslezského kraje a části Jesenicka potkávat s charitními koledníky v kostýmech Tří králů. Na cestu za lidskou štědrostí se jich vydá na devět tisíc a získané finanční prostředky pomohou hlavně v regionech, kde se peníze vybraly.

Začala Tříkrálová sbírka 2016

Právě v těchto dnech můžete potkávat v ulicích měst a obcí Jesenicka skupinky tříkrálových koledníků se zapečetěnými pokladničkami. Není již třeba připomínat, že se jedná o celostátní sbírku, jejíž původ pochází z lidové zbožnosti uctívání Tří králů a výtěžek pomáhá lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Vánoční čas v DPS sv. Hedviky

Vánoční čas v DPS sv. Hedviky

Ke zpříjemnění vánočních svátků jsme oslovili děti a učitele ze zdejší základní umělecké školy s prosbou o vánoční vystoupení. Děti byly velmi ochotné a velmi rády spolu se svými učiteli toto pozvání přijaly. Koncert proběhl v úterý 22. 12. 2015 ve 14 hod. ve společenské místnosti Domova pokojného stáří sv. Hedviky.